Наукові видання


На базі Університету видаються чотири збірники наукових праць (збірники включені в категорію «Б» і внесені до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затверджено наказом Міносвіти і науки України № 886 від 02.07.20р.):

1. Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки» (періодичність - один раз на рік)

2. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» (періодичність - один раз на рік)

3. Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник.Економічні науки» (періодичність - один раз на рік)

4. Журнал «Український Нумізматичний Щорічник» (періодичність - один раз на рік (четвертий квартал року)

 

На базі Університету видаються два нефахових бірники наукових праць:

1. Електронний збірник «Наука виробництву», присвячений щорічному проведенню «Дню науки» в університеті;

2. Електронний збірник "Збірник праць молодих науковців ЦНТУ", опублікування наукових статей здобувачів вищої освіти, які навчаються за ІІ освітнім рівнем "магістр"

 


Спеціалізовані вчені ради