Науково-технічна радаСклад Науково-технічної ради університету:


Голова НТР - Андрій ТИХИЙ, канд.техн. наук, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків.


Заступник, голови - Анатолій Мацуй, д-р техн, наук, доц., доцент кафедри автоматизації виробничих процесів.

Секретар - Олексій СМІРНОВ, канд. екон. наук, керівник методично- організаційного  відділу.


Члени НТР:

 • Ілона АНДРОЩУК, канд. екон. наук, в. о. завідувача аспірантурою та докторантурою
 • Віктор АУЛІН, д-р техн, наук, проф., професор кафедри експлуатації та ремонту машин;
 • Ася БУДУЛАТІЙ, начальник науково-дослідного сектору;
 • Вікторія ЄВМІНА, директор бібліотеки;
 • Руслана ЖОВНОВАЧ, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики;
 • Володимир ЗАЙЧЕНКО, д-р екон. наук, доц., завідував кафедри економіки та підприємництва;                                                                                                                     .
 • Василь КЛИМЕНКО, д-р техн. наук, проф., професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту;
 • Василь КОНДРАТЕЦЬ, д-р техн. наук, проф., професор кафедри автоматизації виробничих процесів;
 • Іван МИЦЕНКО, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;
 • Василь ОРЛИК, д-р істор. наук, проф., завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи;
 • Віталій Мажара, канд. техн. наук, доц., декан механіко-технологічного факультету;
 • Віктор ПАШИНСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф., професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва;
 • Василь САЛО, д-р техн. наук, проф., декан агротехнічного факультету;
 • Володимир СИБІРЦЕВ, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
 • Олексій СМІРНОВ, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення;
 • Микола ПАШИНСЬКИЙ, канд. техн. наук, старший викладач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва, голова Ради молодих вчених;
 • Геннадій ФІЛІМОНІХІН, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри деталей машин та прикладної механіки;
 • Михайло ЧЕРНОВОЛ, д-р техн. наук, проф., професор кафедри експлуатації та ремонту машин;
 • Наталія ШАЛІМОВА, д-р екон. наук, проф., декан економічного факультету.

Спеціалізовані вчені ради