Спеціалізована вчена рада Д 23.073.03


Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 р. №1543 у Центральноукраїнському національному технічному університеті утворена спеціалізована вчена рада Д 23.073.03 з присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» терміном до 06.06.2025 року.

Голова ради: Шалімова Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови: Миценко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар: Магопець Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 23.073.03:

-    Жовновач Руслана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;
-    Зайченко Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;
-    Лісовий Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;
-    Бабець Ірина Георгіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;
-    Музиченко Анатолій Степанович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;
-    Россоха Володимир Васильович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03;
-    Семикіна Марина Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;
-    Сибірцев Володимир Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;
-    Трохимець Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.03;
-    Ушенко Наталя Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 08.00.03.

Контактна інформація:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 23.073.03.
Магопець О.А.

Адреса: 25006, м. Кропивницький,

пр. Університетський, 8,

Кафедра аудиту та оподаткування.

Контактні телефони для довідок: 0522-390-457; 050-293-46-81.

E-mail: D2307303kntu@ukr.net


Спеціалізовані вчені ради