Спеціалізована вчена рада К 23.073.03


За наказом Міністерства освіти і науки України № 1428 від 15.11.2019 р. у Центральноукраїнському національному технічному університеті створена спеціалізована вчена рада К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економічна та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» терміном до 31 грудня 2020 року.

Голова ради:  доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету Левченко Олександр Миколайович, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету Семикіна Марина Валентинівна, спеціальність 08.00.07.

Вчений секретар:  кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри аудиту та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету Магопець Олена Анатоліївна, спеціальність 08.00.07.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 23.073.03:

  .      Жовновач Руслана Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

  .      Коваленко Маргарита Олександрівна, к.е.н., старший викладач кафедри, НУ «Запорізька політехніка», спеціальність 08.00.03;

  .      Левченко Анна Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07;

  .      Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький торговельно-економічний університет Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.07;

  .      Музиченко Анатолій Степанович, д.е.н., професор, професор кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

  .      Орлова Анна Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

  .      Пальчевич Галина Тадеївна, к.е.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07;

  .      Плинокос Дмитро Дмитрович, к.е.н., доцент, докторант кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

  .      Россоха Володимир Васильович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, спеціальність 08.00.03;

  .      Сибірцев Володимир Васильович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07;

  .      Смутчак Зінаїда Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 08.00.07;

  .      Сторожук Оксана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07;

  .      Ткачук Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

  .      Трохимець Олена Іванівна, д.е.н., професор, начальник відділу, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.03;

  .      Червінська Любов Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.07;

  .      Царенко Ілона Олександрівна, к.е.н., викладач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

  .      Шалімова Наталія Станіславівна, д.е.н., професор, декан, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07.

Контактна інформація:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 23.073.03.
Магопець О.А.

Адреса: 25006, м. Кропивницький,

пр. Університетський, 8,

Кафедра аудиту та оподаткування.

Контактні телефони для довідок: 0522-390-457; 050-293-46-81.

E-mail: k2307303kntu@kntu.kr.ua

АНОНС ЗАХИСТІВ


СТАРОВОЙТ ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

Назва дисертаційної роботи: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Дата захисту: 29.09.2021 р.

Науковий керівник: Левченко Олександр Миколайович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Попадинця Н.М.

Завантажити відгук опонента Кіндзерського В.В.

 

 


 

 

КАНСО АЛІ

Назва дисертаційної роботи: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Дата захисту: 11.05.2021 р.

Науковий керівник: Малаховський Юрій Віталійович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Коваль В.В.

Завантажити відгук опонента Кучерова Г.Ю.

 

 

 

 


 

 

 

 

НЕМЧЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Назва дисертаційної роботи: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Дата захисту: 06.05.2021 р.

Науковий керівник: Левченко Олександр Миколайович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Шаульська Л.В.

Завантажити відгук опонента Смутчак З.В.

 

 


 

 

КОРНЄЄВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Назва дисертаційної роботи: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дата захисту: 06.05.2021 р.

Науковий керівник: Магопець Олена Анатоліївна

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Шаульська Л.В.

Завантажити відгук опонента Яскал О.О.

 

 


 

 

Ремзіна Наталя Андріївна

Назва дисертаційної роботи: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЗАСАДАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ

Дата захисту: 23.04.2021 р.

Науковий керівник: Гуцалюк Олексій Миколайович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Бойко О.В.

Завантажити відгук опонента Котлубай В.О.

 

 


 

 

Кіріченко Ольга Вячеславівна

Назва дисертаційної роботи: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Дата захисту: 23.04.2021 р.

Науковий керівник: В’юник Ольга Володимирівна

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Лутай Л.А.

Завантажити відгук опонента Ситник О.Ю.

 

 


 

 

Горпинченко Ольга Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Дата захисту: 03.10.2019 р.

Науковий керівник: Левченко Олександр Миколайович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Карзун І.Г.

Завантажити відгук опонента Ушенко Н.В.

 

 


 

 

ЛЕВАНДОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Назва дисертаційної роботи: КОМПЕНСАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Дата захисту: 16.07.2019 р.

Науковий керівник: Малаховський Юрій Віталійович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Лутай Л.А.

Завантажити відгук опонента Сергійчук С.І.

 

 


 

 

МАКЛАКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ

Дата захисту: 15.07.2019 р.

Науковий керівник: Семикіна Марина Валентинівна

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Червінської Л.П.

Завантажити відгук опонента Костишиної Т.А.

 

 


 

 

КАБАЙ ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

Назва дисертаційної роботи: МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Дата захисту: 15.07.2019 р.

Науковий керівник: Семикіна Марина Валентинівна

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Саріогло В.Г.

Завантажити відгук опонента Риндзак О.Т.

 

 


 

 

ДУДКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Дата захисту: 09.04.2019 р.

Науковий керівник: Семикіна Марина Валентинівна

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Лучик С.Д.

Завантажити відгук опонента Чернушкіна О.О.

Додатковий офіційний опонент, призначений спеціалізованою вченою радою:

Завантажити відгук опонента Лісогор Л.С.

 

 


 

 

НАБУЛСІ ХУСЕЙН НАЙЕФ

Назва дисертаційної роботи: МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Дата захисту: 18.12.2018 р.

Науковий керівник: Малаховський Юрій Віталійович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Шапошников К.С.

Завантажити відгук опонента Кучерова Г.Ю.

 

 


 

 

ЦАРЕНКО ІЛОНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Назва дисертаційної роботи: МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Дата захисту: 9.11.2018 р.

Науковий керівник: Левченко Олександр Миколайович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Каленюк І.С.

Завантажити відгук опонента Карзун І.Г.


Спеціалізовані вчені ради