Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.006


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від від 16.12.2021 р. №1384 утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 23.073.006 Центральноукраїнського національного технічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Орлика Михайла Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка.

Голова ради – Шалімова Наталія Станіславівна, д.е.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Опонент – Пантелеймоненко Андрій Олексійович, д.е.н., професор, Полтавський державний аграрний університет.

Опонент – Швець Володимир Євгенович, к.е.н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Рецензент – Зайченко Володимир Васильович, д.е.н., доцент, Центральноукраїнський національний технічнийуніверситет.

Рецензент – Попов Володимир Миколайович, к.е.н., доцент, Центральноукраїнський національнийтехнічний університет.

Здобувач ступеня доктора філософії – викладач університету Григорія Сковороди в Переяславі Орлик Михайло Васильович.

Тема дисертації: «Еволюція системи кредитування в Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – початок XX ст.)».

Науковий керівник - Пальчевич Галина Тадєївна – к.е.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.


Захист відбудеться 27 січня 2022 року об 11-00 год в он-лайн режимі.
Посилання для підключення до відеоконференції:
https://zoom.us/j/98693881533?pwd=REMvTjVJaVI3NzAvdUtqZ3l0NW15Zz09
Ідентифікатор конференції: 986 9388 1533
Код доступу: 885735

Довідки за телефоном: (050) 341-01-94, Каліч Віктор Михайлович.

Завантажити анотацію

Завантажити дисертацію

Висновок попередньої експертизи

Відгук опонента Швеця В.Є

Відгук опонента Пантелеймоненка А.О

Аудіозапис захисту


Спеціалізовані вчені ради