Завершені НДР у межах кафедральної тематики


Джерела фінансування НДР: 7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)


 

2023 рік:

 

Автоматизація технологічного процесу сушіння зерна баштовими сушарками

Керівник: к.техн.н., доц. Петренюк Володимир Ілліч

 

Автоматизація вимірювання вологості зерна в потоці

Керівник: к.техн.н., доц. Петренюк Володимир Ілліч

 

Автоматизація процесу розробки технологічної документації збирально-монтажного виробництва

Керівник: викл. Савеленко Олена Костянтинівна

 

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи керування температурно-вологісним режимом овочевої теплиці

Керівник: к.техн.н., доц. Віхрова Лариса Григорівна 

 

Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-комунального господарства

Керівник: к.екон.н.,  доц. Коцюрба Ольга Юріївна 

 

Вплив вологості на характеристики будівельної кераміки

Керівник: д-р.техн.н., проф. Пашинський Віктор Антонович 


2022 рік:

 

Проблеми аналізу ризиків розробки програмного забезпечення інформаційної діяльності

Керівник: к.техн.н., доц. Якименко Наталія Миколаївна

 

Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу

Керівник: к.екон.н.,  доц. Волчкова Галина Костянтинівна

 

Розробка комплексу математичних моделей технології тестування Web-програм

Керівник: д.-р.техн.н., проф. Коваленко Олександр Володимирович

 

Розробка методу управління ризиками розробки програмного забезпечення

Керівник: д.-р.техн.н., проф. Коваленко Олександр Володимирович

Розробка імітаційної моделі технології тестування безпеки

Керівник: д.-р.техн.н., проф. Коваленко Олександр Володимирович


Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота