Наукові гуртки здобувачів вищої освіти
 

Науково-технічний гурток "Автоматика та енергетика в побуті і промисловості"

(Наукові керівники: канд. техн. наук, доцент О. Дідик, канд. техн. наук, доцент О. Сербул, канд. техн. наук, доцент В. Зубенко)  Кафедра Автоматизації виробничих процесів


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Професійна термінологія фахівців з обліку і аудиту в англомовних країнах"

(Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент О. Гай)  Кафедра Аудиту, обліку та оподаткування


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Сучасне програмне забезпеченя інформаційних систем в обліку та оподаткуванні"

(Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Г. Назарова)  Кафедра Аудиту, обліку та оподаткування


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Бухгалтерський облік: фундаментальний курс"

(Науковий керівник: асист.О. Юрченко)  Кафедра Аудиту, обліку та оподаткування


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Розв’язування нестандартних задач з фізики"

(Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О. Гур’євська)  Кафедра Вищої математики і фізики


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Прикладні аспекти математики при розв’язування задач механіки та фізики"

(Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Л. Кривоблоцька)  Кафедра Вищої математики і фізики


 

Науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти "Конструювання машин та споруд"

(Наукові керівники: канд. техн. наук, доцент Ю. Невдаха, канд. техн. наук, доцент В. Пукалов)  Кафедра Деталей машин та прикладної механіки


 

Науковий гурток з української мови "Рідне слово"

(Науковий керівник: канд. філ. наук, доцент Т. Бабич)  Кафедра Екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя


 

Науковий гурток "Хімія довкілля"

(Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Т. Тунік)  Кафедра Екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя


 

Наукова проблемна група здобувачів вищої освіти

(Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Н. Сисоліна)  Кафедра Економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи


 

Науковий гурток "TEAM-PRO"

(Науковий керівник: канд.екон.наук, ст. викл О.Горпинченко)  Кафедра Економіки, менеджменту та комерційної діяльності


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Безпека життєдіяльності: дослідження та розробка ефективних практик"

(Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Н. Глевацька)  Економічний факультет


 

Науково-економічний гурток "Маркетолог"

(Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент С. Романчук)  Кафедра Економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "SMART Землероб"

(Науковий керівник: канд. с.-г. наук, доцент Г. Кулик)  Кафедра Загального землеробства


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Аграрник"

(Науковий керівник: канд. с.-г. наук, асист. Г.Корнічева)  Кафедра Загального землеробства


 

Студентський лінгво-краєзнавчий науковий гурток "English Across Cultures"

(Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент С. Щербина)  Кафедра Іноземних мов


 

Проблемна група здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня "Філософія постмодерну та сучасна наука – грані взаємодії"

(Науковий керівник: канд. філ. наук, доцент З. Стежко)  Кафедра Історії, археології, інформаційної та архівної справи


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Розробка та дослідження технологій Інтернет речей» з програмування та інформаційної безпеки"

(Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент О. Дрєєв)  Кафедра Кібербезпеки та програмного забезпечення


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Нові горизонти" з програмування, інформаційної безпеки та медіакомунікацій

(Науковий керівник: д-р техн. наук, доцент Є. Мелешко)  Кафедра Кібербезпеки та програмного забечення


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Відкритий ІТ-простір" з веб-програмування

(Наукові керівники: канд. техн. наук, доцент О. Оришака, канд. техн. наук, доцент К. Марченко)  Кафедра Кібербезпеки та програмного забечення


 

Науково-технічний гурток "Адаптивні технології в ливарному виробництві"

(Наукові керівники: канд. техн. наук, доцент С. Конончук, канд. техн. наук, доцент О. Скрипник)  Кафедра Матеріалознавства та ливарного виробництва


 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри Міжнародних економічних відносин

(Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Д. Насипайко)  Кафедра Міжнародних економічних відносин


 

Науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти кафедри Сільськогосподарського машинобудування

(Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент В. Дейкун)  Кафедра Сільськогосподарського машинобудування


 

Науково-економічний гурток "Банкір"

(Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент В. Подплєтній)  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування


 

Науково-економічний гурток "Банківський аналітик"

(Наукові керівники: канд. екон. наук, доцент В. Кравченко)  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування


Спеціалізовані вчені ради