Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.004


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2021 р. № 765 утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 23.073.004 Центральноукраїнського національного технічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Петрової Марії Геннадіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Голова ради – Шалімова Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Опонент – Дробязко Світлана Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку, Інститут економіки та менеджменту ВНЗ “ Відкритий міжнародний університет розвитку людини університету “Україна”.

Опонент – Кузьменко Галина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, головний науковий співробітник НДІ економічного розвитку, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України, заслужений економіст України.

Рецензент – Левченко Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Рецензент – Ніколаєв Ігор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Здобувач ступеня доктора філософії – Петрова Марія Геннадіївна.

Тема дисертації: «Удосконалення контролінгу в управлінні фінансами сільськогосподарських підприємств».

Науковий керівник - Жовновач Руслана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Захист відбудеться 16 грудня 2021 року об 12-00 год. в он-лайн режимі.
Посилання для підключеннядо відеоконференції:
https://zoom.us/j/96613852552?pwd=NFlLeFg0MEVxSEZKK0g2R2pCUjVrQT09
Ідентифікатор конференції: 966 1385 2552
Код доступу: 294017

Довідки за телефоном: (096)73-43-224, Андрощук Ілона Олександрівна.

Завантажити анотацію

Завантажити дисертацію

Висновок попередньої експертизи

Відгук опонента Дробязко С.І.

Відгук опонента Кузьменко Г.І.

Аудіозапис захисту


Спеціалізовані вчені ради