Експертно-консультативна комісіясклад Експертно-консультативної комісії при Науково-технічній раді університету:


Голова ЕКК - Андрій ТИХИЙ, канд.техн. наук, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків.;

Заступник голови ЕКК - Геннадій ФІЛІМОНІХІН, д-р техн, наук, проф., завідувач кафедри деталей машин та прикладної механіки; 

Секретар ЕКК - Олексій СМІРНОВ,' канд. екон. наук, керівник методично- організаційного відділу.


Члени комісії

 • д-р техн, наук, проф. Віктор АУЛІН;
 • д-р екон. наук, доц. Руслана ЖОВНОВАЧ;
 • д-р техн, наук, проф. Андрій КИРИЧЕНКО;
 • д-р техн, наук, проф. Василь КЛИМЕНКО;
 • д-р іст. наук, проф. Василь ОРЛИК;
 • д-р техн, наук, проф. Василь КОНДРАТЕЦЬ;
 • д-р техн, наук, проф.Віктор ПАШИНСЬКИЙ;
 • д-р техн, наук, проф. Василь САЛО;
 • д-р техн, наук, проф.Олексій СМІРНОВ;
 • д-р техн, наук, проф. Євген СОЛОВИХ;
 • д-р екон. наук, проф.Наталія ШАЛІМОВА;
 • начальник науково-дослідного сектору Ася БУДУЛАТІЙ.

Спеціалізовані вчені ради