Фахові видання


Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки», англійською «Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences»
Включений в категорію "Б", наказ Міносвіти і науки України № 886 від 02.07.20р.

ISSN 2664-262X (Print) 2707-9449 (Online);
DOI: 10.32515/2664-262X
Мови видання: українська, англійська
Періодичність - один раз на рік . Рік започаткування - 1997 р.
Галузь - технічні науки, спеціальності: 122, 123, 125, 131, 132, 133, 151, 208, 274, 275
Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23513-13353 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18р.

Головний редактор - проф. Михайло Черновол
Зам. головного редактора - проф. Віктор Аулін, проф. Олексій Смірнов
Відповідальний секретар - доц. Сергій Лисенко, доц. Олександр Доренський
Контакти: Аулін Віктор Васильович, aulinvv@gmail.com, (095) 055-74-11; bosaoa@ukr.net.


Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин", англійською "Design, Production and Exploitation of Agricultural Machines". Включений в категорію "Б", наказ Міносвіти і науки України № 886 від 02.07.20р.

ISSN 2414-3820 (Online);
DOI: 10.32515/2409-9392
Мови видання: українська, англійська
Періодичність - один раз на рік . Рік започаткування - 1971 р.
Галузь - технічні науки, спеціальності: 122, 131, 132, 133, 151, 208
Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23513-13353 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18р.

Головний редактор - проф. Михайло Черновол
Зам. головного редактора - проф. Василь Сало
Відповідальний секретар - доц. Сергій Лещенко
Контакти: Лещенко Сергій Миколайович, serafsgm@ukr.net, 099) 443-70-84.


Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки», англійською «Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences». Включений в категорію "Б", наказ Міносвіти і науки України № 886 від 02.07.20р.

ISSN 2663-1636 (Print) 2663-1644 (Online);
DOI: 10.32515/2663-1636
Мови видання: українська, англійська
Періодичність - один раз на рік. Рік започаткування - 2000 р.
Галузь - економічні науки, спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 242, 281, 292
Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23513-13353 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18р.

Головний редактор - проф. Наталія Шалімова
Відповідальний секретар - Марія Бугаєва, доц. Ірина Смірнова
Технічний секретар - Анна Доренська
Контакти: Шалімова Наталія Станіславівна, nataliia.shalimova@gmail.com, (050) 908-66-28; zbirnyk_en@kntu.kr.ua


Журнал "Український Нумізматичний Щорічник", англійською "The Ukrainian Numismatic Annual". Включений в категорію "Б", наказ Міносвіти і науки України № 886 від 02.07.20р.

ISSN 2616-6275 (Print) 2617-9822 (Online);
DOI: 10.31470/2616-6275
Мови видання: англійська, українська, польська, німецька
Періодичність - один раз на рік (четвертий квартал року). Рік започаткування - 2017 р.
галузь - історичні науки, спеціальність: 32
Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №22861-12761 Р від 03.07.2017 р.

Головний редактор - проф. Василь Орлик
Заступник головного редактора - д-р істор. наук Андрій Бойко-Гагарін
Відповідальний секретар - Ганна Бондаренко
Контакти: Орлик Василь Михайлович, ukrnuma@ukr.net, +380954239596
Видавець та засновники: «Університет Григорія Сковороди в Переяславі», «Інститут історії України Національної академії наук України», «Центральноукраїнський національний технічний університет»


Наша адреса

Методично-організаційний відділ, Центральноукраїнський національний технічний університет

проспект Університетський, 8, місто Кіровоград, 25030

(0522) 55-10-49   

mov.cntur@gmail.com   


Спеціалізовані вчені ради