Всеукраїнські олімпіади здобувачів вищої освіти 

Кількість зайнятих місць здобувачами вищої освіти ЦНТУ
у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад за останні 5 років

Роки 2018 2019 2020 2021 2022
Зайняті місця 14 16 -* -* -*

 

-* ІІ етап Всеукраїнських студентських олімпіад останні в період 2020-2022 роки не проводився

 


Спеціалізовані вчені ради