Наукові школи та лабораторії


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


 

Наукова школа "Трибологія, надійність та транспортні технології"

(науковий керівник – д-р техн. наук. проф. Аулін В.В.)


 

Наукова школа "Економічні аспекти історичних досліджень"

(науковий керівник – д-р іст. наук, проф. Орлик В.М.)


 

Наукова школа "Технічне забезпечення раціонального землевикористання"

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Сало В.М.)


 

Наукова школа "Підвищення надійності сільськогосподарської та автомобільної техніки технологічними, конструкторськими та експлуатаційними методами"

(наук. кер. – д-р техн. наук, проф. Черновол М.І.)


 

Наукова школа "Зрівноваження і віброзахист обертових тіл"

(наук. кер. – д-р техн. наук, проф. Філімоніхін Г.Б.)


 

Наукова школа "Автоматичний контроль та керування технологічними процесами у промисловості та сільськогосподарському виробництві"

(наук. кер. – д-р техн. наук, проф. Кондратець В.О.)


 

Наукова школа "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

(наук. кер. – д-р екон. наук, проф. Семикіна М.В.)


 

Наукова школа "Підвищення ефективності обладнання і технологій обробки матеріалів"

(наук. кер. – д-р техн. наук, проф. Кириченко А.М.)


 

Наукова школа "Екологічно безпечні та енергозаощаджуючі технології вирощування продукції рослинництва"

(наук. кер. – канд. біол. наук, доц.. Мостіпан М.І.)


 

Наукова школа "Підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах"

(наук. кер. – д-р техн. наук, проф. Смірнов О.А.)


 

Наукова школа "Енергетичний менеджмент та енергозберігаючі технології"

(наук. кер. – канд. техн. наук, проф. Плєшков П.Г.)


 

Наукова школа "Економіка та управління національним господарством"

(наук. кер. – д-р екон. наук, проф. Музиченко А.С.)


 

Наукова школа "Організація та методологія аудиту, аналізу та оподаткування в умовах інтеграційних процесів"

(наук. кер. – д-р екон. наук, проф. Шалімова Н.С.)


 

Науково-дослідна лабораторія  "Аудит, аналіз та оподаткування суб'єктів бізнесу в умовах інтеграційних трансформацій"

(наук. кер. – канд. екон. наук, доц. Магопець О.А. )


 

Науково-дослідна лабораторія "Двочастотні резонансні вібраційні машини"

(наук. кер. – канд. техн наук, доц. Яцун В.В.)


 

Науково-дослідна лабораторія "Прикладне матеріалознавство та інжиніринг"

(наук. кер. – канд. техн наук, доц. )


 

Науково-дослідна лабораторія "Моделювання та інформаційні технології на транспорті"

(наук. кер. – канд. техн наук, доц. Голуб Д.В.)


 

Науково-дослідна лабораторія "Логістика транспортно-виробничих систем і процесів"

(наук. кер. – канд. техн наук, доц. )


Спеціалізовані вчені ради