Університет


ДОРОГІ ДРУЗІ!

Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) – авторитетний центр підготовки висококваліфікованих кадрів не лише для Центральноукраїнського регіону, а й для України та багатьох країн світу.

Це заклад вищої освіти, який у науковій, освітній та виховній діяльності успішно поєднує інновації з добрими академічними традиціями. Широкий спектр надання освітніх послуг, виконання актуальних наукових досліджень, підтримка культурно-мистецького середовища з орієнтацією на гуманістичні та національно-патріотичні ідеали визначають надійний рівень інтеграції університету у сучасний світ модерних вимог і високих стандартів. Сучасний університет – це чотири факультети, центри заочної та дистанційної освіти, підготовки фахівців для зарубіжних країн, виховної роботи. Відокремлені структурні підрозділи – Кропивницький інженерний фаховий коледж та Світловодський політехнічний фаховий коледж – активно сприяють реалізації стратегічних завдань університету. Діяльність в університеті науково-педагогічних шкіл, аспірантури, докторантури, спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій спрямована на підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації.

Визнання університету формується й у площині ефективної координації професійних досягнень та інтересів випускників ЦНТУ різних поколінь – академіків і докторів наук, керівників промислових та аграрних об'єднань, банкірів, генералів і дипломатів, губернаторів та народних депутатів, які постійно залучаються до участі у реалізації освітніх, наукових та соціальних проектів.

У забезпеченні можливостей безперервного професійного вдосконалення сьогодні, як і протягом попередніх десятиліть, університет завдячує сповідуванню принципів самоорганізації та студентоцентризму – базових компонентів Стратегії розвитку Центральноукраїнського національного технічного університету.

 

З повагою і вірою у наше щасливе майбуття,
Ректор, Заслужений працівник освіти України, професор                                             Володимир КРОПІВНИЙ