Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.002


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2021 р. № 566 утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 23.073.002 Центральноукраїнського національного технічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сустрєтова Анатолія Станіславовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Голова ради – Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Опонент – Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Опонент – Бойко-Гагарін Андрій Сергійович, кандидат історичних наук, старший зберігач фондів відділу «Музей грошей» управління зав’язків з громадськістю та фінансової обізнаності, Національний банк України.

Рецензент – Кулешов Сергій Георгійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Рецензент – Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Здобувач ступеня доктора філософії – аспірант ЦНТУ Сустрєтов Анатолій Станіславович.

Тема дисертації: «Грошовий обіг в Наддніпрянській Україні в дореформений період: історіографія».

Науковий керівник - Бондаренко Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету.

Захист відбудеться 24 червня 2021 року об 11-00 год. в он-лайн режимі. Посилання та ідентифікатор для участі в захисті будуть оприлюднені додатково.

Довідки за телефоном: (050)341-01-94, Каліч Віктор Михайлович

Завантажити анотацію

Завантажити дисертацію

Висновок попередньої експертизи

Відгук опонента Бойко-Гагарін А.С.

Відгук опонента Коцур В.П.

Дата захисту 24.06.2021р о 11:00 з використанням засобів відеозв’язку, середовища Zoom.

Посилання для підключеннядо відеоконференції:
https://us02web.zoom.us/j/82132683383?pwd=a1dWb3ladS9qdGxMNTVRYTZvRExEQT09
Ідентифікатор конференції:821 3268 3383
Код доступу: 891259

Аудіозапис захисту


Спеціалізовані вчені ради