Результати анкетування здобувачів вищої освіти стосовно якості освіти в ЦНТУ


Результати моніторингу якості освіти

Результати анкетування ЗВО та стейкхолдерів щодо змісту та наповнення ОП 2023/2024
Опитування та анкетування
Центру забезпечення якості освіти