Перелік спеціальностей та освітніх програм, що реалізуються в ЦНТУ в 2023/2024р.


Галузь знань Спеціальність Освітня програма Бакалавр Освітня програма Магістр Освітня програма Доктор філософії
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування  
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  
073 Менеджмент
075 Маркетинг  
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
076 Підприємництво та торгівля  
10 Природничі науки 101 Екологія  
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека та захист інформації

125 Кібербезпека
 
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство    
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології    
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 172 Електронні комунікації та радіотехніка    
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія  
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія  
208 Агроінженерія  
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа    
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування  
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини