Результати моніторингу якості освіти


Результати анкетування 2023/2024

Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до освітніх програм


Визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення освітніх програм