Моніторінг якості освіти


Анкетування стосовно якості освіти та академічної доброчесності

Визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення освітніх програм

Визначення думки стейкходерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до освітніх програм