Перелік спеціальностей та освітніх програм, що реалізуються в ЦНТУ в 2022/2023р.


Галузь знань Спеціальність Освітня програма
Бакалавр Магістр Доктор філософії
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування  
073 Менеджмент
075 Маркетинг  
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
10 Природничі науки 101 Екологія  
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
   
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство    
133 Галузеве машинобудування    
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка    
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології    
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія  
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія  
208 Агроінженерія    
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт  
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування  
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини