Проєкти освітніх програм


Шановні роботодавці, здобувачі вищої освіти, викладачі, випускники та інші зацікавлені особи, просимо Вас взяти участь у обговоренні проєктів освітніх програм!

Пропозиції, відгуки, зауваження щодо проєктів освітніх програм просимо до 14 червня 2024 року надсилати на електронні адреси, вказані на титульних сторінках проєктів, або на feedback@kntu.kr.ua

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціальність 051 Економіка

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність 125 Кібербезпека

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 132 Матеріалознавство

Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Спеціальність 208 Агроінженерія

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування