День науки-2023


20 квітня 2023
Традиційні весняні наукові заходи в рамках заходу «День науки»

Протягом 20-21 квітня в рамках університетського «Дня науки» пройшли LVІІ науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти ЦНТУ (20 тематичних секцій), LІV науково-технічна конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (20 тематичних секцій) та Всеукраїнська науково-практична конференція «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції».

В ході Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», яка відбулась на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ було представлено 26 доповідей науковців і здобувачів вищої освіти з Центральноукраїнського національного технічного університету, Луцького національного технічного університету, Миколаївського національного аграрного університету, Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Полтавського державного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва і Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

За результатами наукових конференцій, що мали місце в Центральноукраїнському національному технічному університеті на «День науки», було видано електронні збірники тез доповідей та матеріалів конференцій.