Цікаві й корисні тренування навичок академічної доброчесності


21 вересня 2023
Доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ Олександр Доренський, який також є експертом НАЗЯВО та експертом «Інституту міжнародного академічного та наукового співробітництва», проводить для студентів нашого університету серію волонтерських тренінгів на тему академічної доброчесності. На кафедрі КбПЗ ці тренінги вже стали обов’язковою частиною багатьох освітніх програм.

Доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ Олександр Доренський, який також є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та експертом «Інституту міжнародного академічного та наукового співробітництва», проводить для студентів нашого університету серію волонтерських тренінгів на тему академічної доброчесності. На кафедрі КбПЗ ці тренінги вже стали обов’язковою частиною багатьох освітніх програм.

Ще в 2020 році Олександр Доренський пройшов міжнародне наукове стажування, організоване Українсько-польською освітньою фундацією «Інститут міжнародного академічного та наукового співробітництва» (IIASC), захистив підсумкову наукову роботу під назвою «Методологічний аспект становлення академічної доброчесності як елемента української культури суспільства» й отримав відповідний сертифікат IIASC.

Весною минулого року Олександр Павлович виступив ініціатором масштабного всеукраїнського онлайн форуму «Начасні практики забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану». В роботі форуму взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, Ініціативи академічної доброчесності та якості освіти Academic IQ, Інституту модернізації змісту освіти МОН, Кіровоградської обласної військової адміністрації, а також представники студентських організацій та багатьох українських закладів вищої освіти.

Академічну доброчесність доцент Олександр Доренський називає soft-skill знаннями: навичкою, без якої отримати якісну освіту просто неможливо.

«В університеті студенти формують свій світогляд, їхня мета під час навчання: максимально розвинути розумову спроможність та отримати знання, – говорить Олександр Доренський. – Як пояснити студентам, що таке «академічна доброчесність»? Простими словами це – перелік правил для досягнення максимального результату від навчання. Насправді, правил там не багато і вони дуже прості. Більш того, стаття 42 «Закону про освіту» зобов’язує всіх учасників освітнього процесу виконувати ці правила. Наш тренінг направлений саме на те, щоб допомогти студентам ЦНТУ «прокачати» свої навички академічної доброчесності».

Минулого навчального року кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ провела експеримент: тренінг з академічної доброчесності Олександра Доренського додали до практичних занять двох навчальних дисциплін бакалаврів та магістрів КбПЗ.

Результати нововведення продемонстрували, по-перше, зацікавленість здобувачів освіти новою темою; по-друге, – користь від отриманих знань у подальшому навчанні студентів.

У 2023-2024 навчальному році кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ інтегрувала тренінги з академічної доброчесності до навчального процесу своїх здобувачів освіти: для першокурсників бакалаврату всіх спеціальностей та для магістрантів І курсу освітньої програми «Комп’ютерні науки».

Як зазначає Олександр Доренський, при акредитації освітніх програм кафедри КбПЗ експерти НАЗЯВО дуже позитивно оцінили досвід кафедри зі впровадження до навчального процесу тренінгу з академічної доброчесності.

Оскільки експеримент виявився більш, ніж успішним, Олександр Доренський пропонує поширити таку практику на весь університет й запрошує студентів інших кафедр ЦНТУ пройти тренінги з академічної доброчесності. Окрім нових знань, учасники тренінгу додатково отримають сертифікат та 0,1 кредиту ЄКТС.

Не так давно за ініціативи кафедри загального землеробства ЦНТУ доцент Олександр Доренський провів зазначений тренінг для магістрантів-першокурсників освітньої програми «Агрономія».

Для речі, здобувачам освіти та викладачам, які хочуть отримати більше інформації щодо питань академічної доброчесності, можемо рекомендувати ознайомитись з матеріалами минулорічного онлайн форуму «Начасні практики забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану». Всі сесії форуму викладено в соціальних мережах у вільному доступі https://www.facebook.com/UAForumHEQ/videos.

Підготував Олександр Виноградов