Лекція для здобувачів освіти за участі професіонала-практика Android розробники ІТ-компанії «MIF Projects» в рамках курсу КПМП


08 травня 2024

На кафедрі КбПЗ лекцію навчальної дисципліни «Кросплатформені мови програмування» (лекція 14) проведено спільно з Senior Android розробником Android-відділу ІТ-компанії «MIF Projects» Артемом ШАПОВАЛОВИМ, яка є освітньою компонентою бакалаврських програм «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека та захист інформації», «Комп’ютерна інженерія».

Залучення представників ІТ-компаній до проведення занять з ІТ-дисциплін є ефективною практикою забезпечення якості вищої освіти за ІТ-спеціальностями в Центральноукраїнському національному технічному університеті. На кафедрі КбПЗ на регулярній основі залучаються представники роботодавців ІТ-індустрії, практики відомих ІТ-компаній, успішні випускники.

Заняття проведено згідно з розкладом занять й програмою дисципліни. В ході лекції студенти жваво ставили запитання запрошеному фахівцю на тему лекції, активно обговорюючи складні аспекти предмету. У результаті було розглянуто складні концепції з описом цікавих прикладів з реального життя. Така інтерактивна взаємодія не тільки сприяла кращому розумінню матеріалу курсу, але й стимулювала студентів до глибшого вивчення теми.

Лектор навчальної дисципліни «Кросплатформені мови програмування» проф. Олександр КОВАЛЕНКО систематично залучає професіоналів-практиків, представників роботодавців, випускників для проведення занять для студентів ІТ-спеціальностей кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення як у позанавчальний час у вигляді MEET-UP зустрічей для розширення розуміння предметів кафедри, так і в межах навчальних дисциплін.