Відділ кадрів


Робота працівників відділу кадрів спрямована на підтримку високого іміджу Університету, якісне та вчасне виконання своїх посадових обов’язків, уважне та ввічливе ставлення до працівників, студентства та відвідувачів Університету.

Ми завжди Вам раді та відкриті для спілкування!


Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, правилами і стандартами документаційного забезпечення, іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями ректора та Положенням про відділ кадрів ЦНТУ.

Відділ кадрів очолює начальник відділу, який призначається і звільняється ректором. До складу відділу кадрів входять три сектори: сектор по роботі з працівниками Університету, сектор обліку здобувачів вищої освіти та сектор обліку військовозобов’язаних працівників та призовників, які навчаються та працюють.


Адреса відділу кадрів

пр. Університетський 8, м. Кропивницький, 25006

к. 210, 215, 319, 410, 566

+380-522-555-137   

vidilkadriv@ukr.net   


Співробітники відділу

Величко Тетяна Володимирівна

начальник відділу кадрів

к. 215

Попова Світлана Петрівна

старший інспектор

по роботі з працівниками університету

к. 319

Ільїна Олена Василівна

старший інспектор

по роботі з працівниками університету

к. 319

Чернецька Тетяна Карпівна

старший інспектор

по веденню обліку здобувачів вищої освіти

к. 210

Стегарь Людмила Миколаївна

фахівець І категорії

ведення обліку військовозобов’язаних працівників та призовників, які навчаються та працюють

к. 566

Заярнюк Анна Володимирівна

фахівець І категорії

центр кар'єри

к. 410

Кравчук Оксана Вікторівна

інспектор

к. 210

Нєдєльська Тетяна Миколаївна

інспектор

к. 566

Освітні підрозділи

Основні підрозділи