програма вступних іспитів з фаху за рівнем "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - для випускників технікумів та коледжів

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З ФАХУ ЗА РІВНЕМ "БАКАЛАВР" НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ" - для випускників технікумів та коледжів

Код Спеціальність (напрям підготовки)

Автоматики та енергетики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані технології

Економіки та менеджменту

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
051 Економіка
073 Менеджмент
281 Публічне управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Механіко-технологічний

123 Комп'ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування

Обліку та фінансів

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
292 Міжнародні економічні відносини

Будівництва та транспорту

132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
208 Агроінженерія
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Агротехнічний

101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
201 Агрономія
208 Агроінженерія

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.