Всеукраїнський творчий конкурс студентських наукових робіт


05 липня 2023
Минулого тижня на базі кафедри автоматизації виробничих процесів ЦНТУ відбулась підсумкова конференція Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт «Автоматизація процесів керування, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології» для здобувачів освіти галузей знань 15 «Автоматизація та приладобудування», 17 «Електроніка та телекомунікації» та 12 «Інформаційні технології».

Минулого тижня на базі кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету відбулась підсумкова конференція Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт «Автоматизація процесів керування, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології» для здобувачів освіти бакалаврського та магістерського рівнів галузей знань 15 «Автоматизація та приладобудування», 17 «Електроніка та телекомунікації» та 12 «Інформаційні технології».

За результатами рецензування усі поданих на конкурс робіт до участі в підсумковій конференції було відібрано 49 студентських творчих робіт, автори яких представляли 20 закладів вищої освіти України.

Це Херсонський національний технічний університет, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Національний авіаційний університет, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Національний університет «Одеська політехніка», Національний університет «Запорізька політехніка», Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, Криворізький національний університет, Державний торговельно-економічний університет/Київський національний торговельно-економічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Національний університет «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Вінницький національний аграрний університет, Київський національний університет технологій та дизайну, Державний університет «Житомирська політехніка», Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, а також Центральноукраїнський національний технічний університет.

Учасники підсумкової конференції творчого конкурсу наукових робіт «Автоматизація процесів керування, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології» захищали свої роботи в рамках профільних напрямів:

– Інформаційні технології в автоматизації;

– Електроніка та телекомунікації;

– Моделювання та оптимізація процесів керування;

– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

– Автоматизація та приладобудування.

За напрямом «Інформаційні технології в автоматизації» дипломами І ступеня відзначено роботи:

«Розробка та дослідження системи автоматизованої верифікації особи при контролі знань в умовах дистанційного навчання», автори: Денис Сас, Мар'ян Смолій (Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя); науковий керівник – доцент каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв, к.т.н Олег Шкодзінський;

«Дослідження потенціалу мов програмування для створення високопродуктивних систем штучного інтелекту», автор – Ілля Карась (Центральноукраїнський національний технічний університет), науковий керівник – доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів, та підтримання льотної придатності Льотної академії Національного авіаційного університету, к.т.н. Ірина Єніна.

За напрямом «Електроніка та телекомунікації» дипломами І ступеня відзначено роботи:

«Модернізація базового LORA модему для реалізації прийомо-передавача керування та телеметрії з ППРЧ та дублюванням каналу», – автор Владислав Ачкасов (Національний університет «Запорізька політехніка»), науковий керівник – доцент кафедри ІТЕЗ НУ «Запорізька політехніка»), к.т.н. Олександр Малий;

«Розділення відеопотоку на N підпотоків для багатоканального передавання за допомогою низкошвидкісних прийомо-передавачів», автор Михайло Дєєв (Національний університет «Запорізька політехніка»), науковий керівник – доцент кафедри ІТЕЗ НУ «Запорізька політехніка»), к.т.н. Олексій Фарафонов.

За напрямом «Моделювання та оптимізація процесів керування» дипломами І ступеня відзначено роботи:

«Удосконалення системи діагностики стана холодної прокатки на основі бази даних його електромеханічних процесів», автори – Данило Шокуров, Богдан Васильєв (Національний університет «Запорізька політехніка»), науковий керівник – доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок, к.т.н. Олена Назарова;

«Розробка віртуального стенда для дослідження систем автоматичного керування засобами Dashboard системи МАТLАВ», автор – Микола Лисенко (Криворізький національний університет), науковий керівник – доцент кафедри АКНТ Криворізького національного університету, к.т.н. Іван Маринич.

За напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» дипломами І ступеня відзначено роботи:

«Автоматизація проектування регуляторів систем стабілізації з нелінійним виконавчим приводом», автор – Руслан Завгородній (Національний авіаційний університет), науковий керівник – професор кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів НАУ, к.т.н. Олександр Аблесімов;

«Автоматизований підбір дроселів з рівними газодинамічними опорами», авторка – Соломія Марків (Національний університет «Львівська політехніка»), науковий керівник – доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУ «Львівська політехніка»), д.т.н. Ігор Ділай.

За напрямом «Автоматизація та приладобудування» дипломами І ступеня відзначено роботи:

«Автоматизоване проєктування друкованих плат для електронних модулей інтернету речей», автор – Купріян Коломієць (Національний авіаційний університет), науковий керівник – доцент кафедри Електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей, к.т.н. Олександр Мельник;

«Нові принципи створення іонізаторів повітря», автори – Вікторія Дригіна, Олександр Нурдигін (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), науковий керівник – завідувач кафедри електронних апаратів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, к.т.н. професор Юрій Паеранд.

Повний перелік переможців Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт «Автоматизація процесів керування, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології» (лауреатів дипломів І, ІІ та ІІІ ступенів) наведено на сайті ЦНТУ в розділі «Наукова діяльність»/«Творчі конкурси».

За інформацією кафедри автоматизації виробничих процесів ЦНТУ