Рада з якості освіти розробила рекомендації для підвищення рівня освітнього процесу


20 вересня 2023
На першому в новому навчальному році засіданні Ради з якості освіти Центральноукраїнського національного технічного університету були обговорені питання підготовки освітніх програм до акредитації, удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЦНТУ та контролю рівня знань здобувачів освіти.

На першому в новому навчальному році засіданні Ради з якості освіти Центральноукраїнського національного технічного університету були обговорені питання підготовки освітніх програм до акредитації, удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЦНТУ та контролю рівня знань здобувачів освіти.

Керівник навчального відділу Центральноукраїнського національного технічного університету Олена Голик проінформувала членів Ради з якості освіти про результати літньої екзаменаційної сесії 2022/23 навчального року, про якість та успішність навчання здобувачів освіти ЦНТУ.

Секретар Ради з якості освіти Світлана Назаренко повідомила про результати ректорських контрольних робіт у весняному семестрі минулого навчального року.

Про результати постакредитаційного моніторингу освітніх програм, які проходили акредитацію минулого навчального року, доповіла доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Ольга В’юник.

Провідний фахівець методично-організаційного відділу ЦНТУ Тетяна Петленко, відповідальна за акредитацію та ліцензування, розповіла про підготовку до акредитації освітніх програм у 2023/24 навчальному році.

Декан економічного факультету ЦНТУ, професор Наталія Шалімова ознайомила Раду з якості освіти із пропозиціями щодо розробки та використання критеріїв оцінювання знань здобувачів освіти ЦНТУ.

Керівник методично-організаційного відділу ЦНТУ Олексій Смірнов розповів про проведену в університеті роботу щодо контролю якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу: силабусів, робочих програм, методичних вказівок тощо.

Як підсумував засідання ректор ЦНТУ Володимир Кропівний, члени Ради з якості освіти підготували рекомендації щодо необхідних змін до освітнього процесу, яки повинні забезпечити якість та контроль якості освіти. Ці пропозиції та заходи будуть враховані в планах роботи університету на 2023-2024 навчальний рік.