ЦНТУ та ЦДАВО підписали договір про співпрацю


11 травня 2024
3 травня головний зберігач фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Олег Бабенко та ректор Центральноукраїнського національного технічного університету Володимир Кропівний уклали договір про співпрацю.

Предметом договору є співпраця між Центральним державним архівом вищих органів влади та управління та Центральноукраїнським національним технічним університетом з організації та проведення спільних науково-дослідницьких заходів, підготовки спільних наукових та навчально-методичних видань, обміну досвідом у реалізації творчих проєктів і програм. Було окреслено низку спільних проєктів, що будуть реалізовані найближчим часом. Передбачається проведення спільних конференцій, круглих столів, панелей для здобувачів вищої освіти, організація практичних занять та проходження практики здобувачів ЦНТУ, а також стажування відповідних фахівців із професорсько-викладацького складу. Цей договір створює унікальну можливість для студентів та викладачів університету здобувати нові знання, розширювати горизонти в науковій роботі та сприяти розвитку освіти та науки в регіоні. Він також сприятиме розширенню практичних навичок здобувачів у вивченні фаху.

Ми впевнені, що ця співпраця допоможе об’єднати зусилля обох установ для досягнення великих наукових та освітніх досягнень. Разом ми зможемо досягти більшого і зробити вагомий внесок у розвиток науки та освіти в Україні.