Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення відкриває новий Data center та оновлену аудиторію


14 травня 2024
Нещодавно на кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету сталося дві важливих події, які відзначаються як крок вперед у розвитку матеріальної бази для проведення освітньої та науково-дослідної діяльності: відкриття новітнього Data центру та оновленої навчальної аудиторії, спеціально облаштованої за принципами термінальної архітектури.

Відкриття нового Data center стало результатом співпраці зі стейкхолдером ІСП Imperial. Новий Data центр, обладнаний передовими програмно-апаратними рішеннями, є важливим кроком у забезпеченні високої ефективності та безпеки для комп'ютерних класів кафедри. Основна перевага нового Data center полягає у використанні термінальної архітектури з використанням тонких клієнтів та сучасного серверного обладнання. Ця інновація дозволяє централізувати обробку даних та забезпечити доступ до потужних світових інформаційних ресурсів. Такий підхід дозволяє забезпечити підвищенню гнучкості та мобільності у навчальному процесі, особливо в умовах дистанційного навчання.

Оновлена  аудиторія № 508 також оснащена передовими комп'ютерними системами, які забезпечують студентам доступ до спеціалізованого програмного забезпечення та даних через центральний сервер Data центру кафедри. Така термінальна архітектура дозволяє здобувачам працювати в єдиному інформаційному просторі, забезпечуючи легкий доступ до необхідних ресурсів та програм незалежно від робочої станції. Це підвищує ефективність навчання та сприяє кращому освоєнню навчального матеріалу.