20 років науковій школі з автоматизації процесів збагачення руд чорних металів


15 травня 2024
На кафедрі автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету вже другий десяток діє наукова школа з автоматизації процесів збагачення руд чорних металів. Так, за період існування наукової школи опубліковано понад 300 наукових праць, серед яких підручники і монографії. У 2024 році була опублікована монографія «Удосконалення рудного живлення кульових млинів щодо ліквідації збурюючих впливів при подрібненні сировини», присвячена 20-ти річчю наукової школи з автоматизації процесів збагачення руд чорних металів.

Очолює дану школу Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Василь Олександрович Кондратець. До складу входять також доктор технічних наук, професор Анатолій Миколайович Мацуй та кандидат технічних наук, доцент Олександр Миколайович Сербул. Представники школи разом зі здобувачами кафедри активно працюють весь час, просуваючи свої наукові дослідження на різних рівнях у своїх наукових працях.

Так, за період існування наукової школи опубліковано понад 300 наукових праць, серед яких підручники і монографії. Отримано 12 авторських свідоцтв і 30 патентів. Підготовлено два доктори наук і 3 кандидати наук, ряд магістрів і бакалаврів.

У 2024 році була опублікована монографія «Удосконалення рудного живлення кульових млинів щодо ліквідації збурюючих впливів при подрібненні сировини», присвячена 20-ти річчю наукової школи з автоматизації процесів збагачення руд чорних металів.

Протягом періоду з 2019 по 2024 роки було опубліковано розділи у 4 колективних монографіях, виданих Румунським університетом міста Петрошані. Колективні монографії викладачів та здобувачів ЦНТУ отримали загальне визнання та були опубліковані на рівні з дослідженнями провідних європейських науковців. Кожна монографія має свою тематику та важливий внесок у розвиток галузі:

  1. Монографія 2019 року - присвячена розвитку технологічного потенціалу гірничодобувної та гірничо-збагачувальної галузей. Розділ наукової школи в ній має назву «Віртуальна оцінка стану оптимального кульового завантаження млинів подрібнення руди на рудозбагачувальних фабриках».
  2. Монографія 2021 року - досліджує технологічний розвиток гірничо-збагачувальних виробництв за рахунок оновлення гірничих машин і технологій. Розділ представників ЦНТУ - «Дослідження руйнування руди в кульовому млині для оцінки енергоефективності її подрібнення».
  3. Монографія 2023 року - висвітлює ключові напрями інтегрованого інноваційного науково-технологічного розвитку регіонів. Розділ науковців ЦНТУ називається «Методи пізнання в методології енергоефективного інваріантного керування подрібненням-класифікацією руд при їх збагаченні».
  4. Монографія 2024 року - присвячена сучасним формам розвитку ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин. Розділ представників ЦНТУ - «Завитковий живильник як засіб ресурсозбереження при подрібненні кульовим млином вихідної руди з пісками класифікатора».

Ці видання стануть корисними як для науковців та практиків гірничої промисловості, так і для здобувачів вищої освіти, які цікавляться сучасними тенденціями в цій галузі.