ЦНТУ у першій сотні рейтингу університетів «Топ-200 Україна»


24 червня 2024
Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» разом із міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентували вісімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2024". У рейтингу 2024 року Центральноукраїнський національний технічний університет посідає 99 місце (рік тому 104 місце). Це знову найкращий показник серед університетів Кіровоградської області.

Як повідомляє сайт «Євроосвіта», при складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка знаходиться в стані глибинних змін в ході здійснюваних реформ та зазнає великих втрат в результаті повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну.

Вісімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2024» побудований на засадах:

a) Забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, викладені на веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки валідності отриманих результатів.

b) Врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників.

c) Пріоритетність євроінтеграційних процесів. Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти для України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників. Методології зазначених міжнародних рейтингових систем передбачають використання великих масивів даних (узагальнених за декілька років) на широкій базі багатьох важливих показників для визначення результатів роботи університетів і їх поточної позиції.

Оцінювання діяльності університетів України у 2024 році здійснювалося на основі 10 показників діяльності (шість міжнародних і чотири національних) та вагових коефіцієнтів показників, серед яких позиції у міжнародних рейтингах QS World University Rankings, Scopus, Webometrics, THE University Impact Rankings, Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings Sustainability, ефективність участі ЗВО України в конкурсах наукових проектів (міжнародних і вітчизняних), рейтинг Акредитаційних експертиз НАЗЯВО 2019-2023, кількість отриманих патентів вченими університету, середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом.

За матеріалами сайту Центру міжнародних проектів «Євроосвіта»