Сучасний навчальний посібник від науковців ЦНТУ та виробників сільгосптехніки


01 листопада 2022
Науковці-викладачі кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ професор Микола Свірень і доцент Володимир Амосов разом із представниками підприємств із виробництва сільгосптехніки Вадимом Маєвським та Валерієм Бондаренко підготували навчальний посібник для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» «Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин».

Науковці-викладачі кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету д.т.н., професор Микола Свірень і к.т.н., доцент Володимир Амосов разом із представниками підприємств із виробництва сільгосптехніки Вадимом Маєвським («ВК Технополь») та Валерієм Бондаренко («Агропромислова компанія «Фаворит») підготували навчальний посібник для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» «Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин». Із посібником можна ознайомитись в бібліотеці ЦНТУ (паперова версія посібника) або в репозитарії університету (електронна версія книги).

Посібник «Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин» складається з двох частини та більш, ніж 30 глав.

У навчальному посібнику викладено погляд спеціалістів на сучасний стан інтегрованої дисципліни «Інженерний менеджмент». Посібник «Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин» рекомендовано Вченою радою Центральноукраїнського національного технічного університету як навчальний посібник при підготовці фахівців зі спеціальності «Галузеве машинобудування» (зокрема, при вивченні курсу «Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин»).

Аудиторія посібника – студенти, аспіранти і викладачі закладів вищої освіти та інженерно-технічні працівники.

Рецензентами посібника виступили: президент Української технологічної академії, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор І.І. Половніков; професор кафедри галузевого машинобудування Полтавської державної аграрної академії, д.т.н., доцент В.І. Ветохін; професор кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету, Заслужений працівник освіти України, к.т.н. М.М. Петренко.

Ознайомитися із навчальним посібником можна в читальній залі бібліотеки ЦНТУ або в репозитарії ЦНТУ за посиланням http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12289

За інформацією кафедри СГМ ЦНТУ