«Мій обов’язок – передавати знання молодшому поколінню науковців». Пам’яті Миколи Свіреня


18 листопада 2022
Трагічний 2022 рік знов завдав непоправної втрати родині Центральноукраїнського національного технічного університету. У ніч на 18 листопада передчасно пішов з життя завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, Заслужений працівник освіти України, відомий вчений в галузі механізації сільського господарства, громадський діяч, професор Микола Олександрович Свірень (1955-2022).

Трагічний 2022 рік знов завдав непоправної втрати родині Центральноукраїнського національного технічного університету. У ніч на 18 листопада передчасно пішов з життя завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, Заслужений працівник освіти України, відомий вчений в галузі механізації сільського господарства, громадський діяч, професор Микола Олександрович Свірень (1955-2022).

Конструювати сільськогосподарські машини – про це Микола Свірень мріяв, ще коли навчався у молодших класах школи свого рідного села Кам’янече Новоархангельського району Кіровоградської області. Після уроків він складав у батьківській майстерні невеличкі велосипеди, машинки, згодом під час шкільних канікул – працював помічником тракториста та комбайнера, допомагав ремонтувати сільгосптехніку. «Жодного дня канікул не проходило без роботи з технікою», – ділився свого часу спогадами Микола Свірень.

Мрія привела його на кафедру сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, де Микола Свірень навчався з 1972 по 1977 рік.

Ще студентом Микола Свірень швидко продемонстрував свій науковий потенціал. Під керівництвом Миколи Миколайовича Петренко він почав займатися науковою роботою, розробляв нові робочі органи ґрунтообробних та посівних машин. Навчаючись на кафедрі, Микола Свірень вже мав три наукові статті, опубліковані у фахових виданнях, три патенти на винахід та декілька впроваджень у виробництво щодо підвищення надійності та довговічності машин.

Закінчивши з відзнакою КІСМ, Микола Свірень отримав цільове направлення до аспірантури Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва. Після навчання в аспірантурі в червні 1980 року він повернувся на кафедру сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського інституту сільгоспмашинобудування.

На кафедрі СГМ Микола Олександрович Свірень пройшов шлях від молодшого наукового співробітника, асистента до професора, завідувача кафедри. Тривалий час очолював відому галузеву науково-дослідну лабораторію по висівних системах і робочих знаряддях сільськогосподарських машин. Під його керівництвом розроблені оригінальні конструкції висівних апаратів сівалок для просапних культур, стендове обладнання для проведення досліджень і випробувань висівних апаратів. Протягом майже 15-ти років галузева науково-дослідна лабораторія була ключовим джерелом напрацювань наукових статей, навчальних посібників, патентів на винаходи кафедри сільськогосподарського машинобудування.

У 1999 році Микола Свірень захистив кандидатську дисертацію, в якій досліджував конструктивні параметри апарату точного висіву зернових культур, у 2012 році – докторську дисертацію, присвячену науково-технологічним основам підвищення ефективності роботи висівних апаратів посівних машин.

Із 2005 року Микола Свірень очолював кафедру сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського (Кіровоградського) національного технічного університету.

Входив до складу спеціалізованої вченої ради Д 23.073.01 ЦНТУ (СВР із присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, 05.02.08 – технологія машинобудування та 05.13.07- автоматизація процесів керування).

Має державні та галузеві відзнаки і нагороди: Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, золоту медаль «За заслуги в освіті», нагрудний знак «Відмінник освіти України». 17 травня 2021 року докторові технічних наук, професору Миколі Свіреню Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Багато років Микола Свірень займається не лише науковою і викладацькою, а ще й громадською роботою в рамках українського козацького руху, приділяючи значну увагу національно-патріотичному вихованню молоді, ознайомленню студентів із історією українського козацтва, історією України, національними традиціями.

За роки наукових досліджень професор Микола Олександрович Свірень опублікував понад 240 наукових праць, з яких: п’ять підручників, шість навчальних посібників, шість монографій, має 28 авторських свідоцтв і патентів.

«Моїм джерелом натхнення завжди була наукова робота: публікації статей, підготовка монографій, посібників, підручників, – згадував професор Микола Свірень. – Мій обов’язок – передавати набуті навички, знання, уміння молодшому поколінню науковців і допомагати молодим вченим»…

Центральноукраїнський національний технічний університет, колектив кафедри сільськогосподарського машинобудування приголомшені звісткою про раптову смерть професора Миколи Свіреня. Його колеги та учні завжди пам’ятатимуть Миколу Олександровича як чуйну людину, висококваліфікованого професіонала, повністю відданого своїй улюбленій справі.

Адміністрація Центральноукраїнського національного технічного університету, профспілковий комітет викладачів та співробітників ЦНТУ висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Миколи Олександровича Свіреня.