Мотиваційні аспекти економічної євроінтеграції


27 грудня 2022
В складних умовах сьогодення науковці-економісти декількох закладів вищої освіти України підготували колективну монографію «Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції». Серед авторів чимало представників Центральноукраїнського національного технічного університету, а науковим редактором монографії є професор кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ Марина Семикіна.

В складних умовах сьогодення науковці-економісти декількох закладів вищої освіти України підготували колективну монографію «Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції». Серед авторів чимало представників Центральноукраїнського національного технічного університету, а науковим редактором монографії є професор кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ, доктор економічних наук Марина Семикіна.

Колективна монографія присвячена проблемам вдосконалення мотиваційних механізмів розвитку економіки на різних економічних рівнях на етапі євроінтеграції. Автори монографії «Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції»: професор, д.е.н. Марина Семикіна; к.е.н. Сергій Маклаков; професор, д.е.н. Світлана Лучик; доцент, к.е.н. Людмила Запірченко; доцент, к.е.н. Світлана Фрунза; доцент, к.е.н. Оксана Сторожук; доцент, к.е.н. Анна Орлова; доцент, к.е.н. Олексій Заярнюк; к.е.н. Анна Семикіна; доцент, к.е.н. Ніна Іщенко; доцент, к.е.н. Лілія Коваль.

Книга відображає результати теоретичних та прикладних досліджень у сфері соціально-економічної мотивації персоналу, розкриває актуальні проблеми взаємовпливу мотиваційних чинників і диджиталізації економіки, явища трансформації мотиваційного менеджменту в умовах зміни вимог до професійної компетентності працівників, специфіку мотиваційних механізмів у сфері праці науково-педагогічного персоналу, інклюзивного ринку праці тощо.

Авторами монографії розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення мотиваційних механізмів трудової та інноваційної активності, професійного розвитку, забезпечення підвищення конкурентоспроможності людського капіталу (з урахуванням досвіду країн ЄС).

Аудиторія монографії «Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції»: студенти та аспіранти економічних спеціальностей, менеджери підприємств, фахівці підрозділів з управління персоналом, профспілкові лідери, яких цікавлять сучасні проблеми мотивації на етапі руху України до інноваційної економіки з урахуванням досвіду ЄС.

Монографія складається з дев’яти основних розділів:

– теоретико-методологічні аспекти вдосконалення механізму соціально-економічної мотивації персоналу;

– мотиваційні передумови підвищення трудової та інноваційної активності персоналу в період цифровізації економіки;

– удосконалення мотиваційних механізмів підвищення інноваційної активності персоналу;

– трансформації мотиваційного менеджменту в умовах зміни вимог до професійної компетентності персоналу;

– мотиваційний механізм у сфері праці науково-педагогічного персоналу;

– формування мотиваційних механізмів професійного розвитку на етапі євроінтеграції України;

– мотиваційний механізм розвитку інклюзивного ринку праці в Україні в умовах євроінтеграції;

– соціальні інновації як мотиваційний інструмент підвищення конкурентоспроможності людського капіталу;

– стратегічні пріоритети у вдосконаленні мотиваційних механізмів в економіці.

Ознайомитися із колективною монографією можна в репозитарії ЦНТУ за посиланням http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12306

За інформацією кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ