Освітня програма для бізнесу, представників правоохоронних органів, фінансових установ


28 грудня 2022
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти повторно акредитувало освітньо-професійну програму «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності «Менеджмент» кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ за другим (магістерським) рівнем освіти. В 2013 р. ЦНТУ став першим університетом Кіровоградщини, який відкрив магістратуру за «дефіцитним» на той час напрямом.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти повторно акредитувало освітньо-професійну програму «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності «Менеджмент» кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ за другим (магістерським) рівнем освіти. Дев’ять років тому ЦНТУ став першим університетом Кіровоградщини, який відкрив магістратуру за «дефіцитним» на той час напрямом.

Питання безпеки в економічній діяльності – важливі для всіх підприємств, органів влади, установ, відомств та організацій будь-якої форми власності. До 2013 року у Кіровоградські області була потреба у фахівцях із фінансово-економічної безпеки, але у нашому регіоні не було навчального закладу, де б навчались такі спеціалісти. Тому Центральноукраїнський національний технічний університет підготував належну базу та першим на Кіровоградщині відкрив магістратуру за такою спеціальністю.

Як розповів один із ініціаторів відкриття магістратури «Управління фінансово-економічною безпекою», проректор з наукової роботи ЦНТУ, д.е.н., професор Олександр Левченко, на цій спеціальності навчались (і зараз навчаються) офіцери правоохоронних органів та спецслужб, які протидіють економічній злочинності, державні службовці, працівники податкових органів, банківських установ, представники приватного бізнесу, які займаються організацією служби економічної безпеки підприємств, захистом комерційної таємниці тощо.

Випускники магістратури «Управління фінансово-економічною безпекою» кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ працюють у силових структурах, органах державної влади та місцевого самоврядування, у банківських установах. Крім цього, серед випускників даної магістратури чимало підприємців, які вирішили підвищити свій фаховий рівень у питанні покращення безпеки власного бізнесу.

За графіком акредитація за магістерським рівнем освіти ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ мала відбутись у 2022 році. Хоча Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти дозволило закладам освіти відкладати акредитації, якщо вони припали на час дії воєнного стану, кафедра ЕМКД вирішила провести повноцінну акредитацію у наперед визначені терміни.

«Ми були впевнені у своїх силах, – розповідає д.е.н., професор Олександр Левченко. – Фаховий склад викладачів, матеріально-технічне забезпечення освітньо-професійної програми, навчальний процес, наукова складова ОПП, участь у міжнародних проектах – всі основні критерії, які вимагає НАЗЯВО, ми забезпечили на найвищому рівні, тому не бачили потреби відкладати акредитацію».

Грантом освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем освіти виступає доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, к.е.н. Ольга В’юник.

Як повідомлялось раніше, процедура акредитації складається з трьох етапів: складання відомостей про самооцінювання освітньої програми; робота експертної групи експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; розгляд акредитаційної справи на засіданні НАЗЯВО.

Вітаємо членів робочих груп, завідувачів кафедр, факультетів та працівників інших служб та підрозділів ЦНТУ, хто брав участь в роботі з підготовки освітньої програми до акредитації.

За інформацією кафедри ЕМКД ЦНТУ