Вибори очільника найстаршої кафедри ЦНТУ


29 грудня 2022
29 грудня на засіданні Вченої ради Центральноукраїнського національного технічного університету відбулися вибори завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування, найстаршої кафедри нашого навчального закладу.

29 грудня на засіданні Вченої ради Центральноукраїнського національного технічного університету відбулися вибори завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування, найстаршої кафедри нашого навчального закладу.

Як повідомив секретар Вченої ради ЦНТУ, професор Віктор Каліч, на посаду завкафедри сільськогосподарського машинобудування балотується один кандидат, а саме – доцент кафедри СГМ, кандидат технічних наук Сергій Миколайович Лещенко.

Сергій Лещенко (1982 р.н.) є випускником нашого навчального закладу, у 2004 році він із відзнакою закінчив магістратуру Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».

В 2004-2007 роках навчався у аспірантурі КНТУ за спеціальністю «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». По завершенню навчання в аспірантурі почав працювати на кафедрі сільськогосподарського машинобудування, пройшовши шлях від старшого лаборанта до доцента кафедри (вчене звання доцента присвоєно в 2014 році).

В 2010 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Обґрунтування параметрів пневмосепаруючої системи інерційного прямоточного сепаратора зерна», в 2013-2015 роках навчався в докторантурі КНТУ за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

За час своєї науково-педагогічної діяльності Сергій Лещенко опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: більше 100 статей та тез доповідей, п’ять статей у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus. Також він має більше 35 патентів на винаходи та корисні моделі, більше 20 навчально-методичних праць, серед яких чотири навчальних посібника.

В 2011-2016 роках Сергій Лещенко був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 23.073.01 ЦНТУ за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Також Сергій Миколайович є відповідальним секретарем Загальнодержавного міжвідомчого науково-технічного збірника «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» та членом редколегії Вісника Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Таємним голосуванням Вчена рада ЦНТУ одноголосно підтримала обрання Сергія Лещенко на посаду завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету.