Акредитація трьох магістерських освітньо-професійних програм


30 грудня 2022
Сертифікат про акредитацію – непогана прикраса кафедральних новорічних ялинок. Нещодавно Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитувало за другим (магістерським) рівнем вищої освіти три освітньо-професійні програми ЦНТУ: ОПП «Комп’ютерні науки» та ОПП «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» та ОПП «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Сертифікат про акредитацію – непогана прикраса кафедральних новорічних ялинок. Нещодавно Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитувало за другим (магістерським) рівнем вищої освіти три освітньо-професійні програми Центральноукраїнського національного технічного університету: ОПП «Комп’ютерні науки» та ОПП «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» та ОПП «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Гарантом освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» магістерського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» є доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ, к.т.н. Олександр Доренський.

Гарантом освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» магістерського рівня однойменної спеціальності 151 є професор кафедри автоматизації виробничих процесів ЦНТУ, д.т.н. Анатолій Мацуй.

Гарантом освітньо-професійної програми «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» магістерського рівня є професор кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ д.т.н. Віктор Аулін.

Нагадаємо, у середині квітня на сайті ЦНТУ розповідалось про процедуру акредитації за першим (бакалаврським) рівнем освітньо-професійної програми «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» вже після введення воєнного стану.