«Топ-200 Україна»-2023: ЦНТУ як і раніше найбільш рейтинговий університет Кіровоградщини*


12 червня 2023
Сьогодні, 12 червня Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував 17-й рейтинг вітчизняних закладів вищої освіти «Топ-200 Україна». Рейтинг складено на основі обробки великих масивів даних (Big Data) про роботу ЗВО.

Сьогодні, 12 червня Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував 17-й рейтинг вітчизняних закладів вищої освіти «Топ-200 Україна». Рейтинг складено на основі обробки великих масивів даних (Big Data) про роботу ЗВО.

Як повідомляє сайт «Євроосвіта», в основу рейтингу «Топ-200 Україна» покладено наступні базові принципи:

1. Забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані, викладені на веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки достовірності отриманих результатів.

2. Врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами.

3. Пріоритетність євроінтеграційних процесів. Зокрема, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, THE University Impact Rankings та інших) є вищими за вагові коефіцієнти національних показників. Методології зазначених міжнародних рейтингових систем передбачають використання великих масивів даних (узагальнених за декілька років) на широкій базі багатьох важливих показників для визначення результатів роботи університетів і їх поточної позиції.

Оцінювання діяльності університетів України здійснювалося на основі 10 показників з урахуванням вагових коефіцієнтів показників.

Види діяльності, що оцінювались експертами:

1. Академічна діяльність (показник – QS World University Rankings);

2. Науково-видавнича діяльність (показник – Scopus);

3. Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів шляхом моніторингу їх Інтернет-сайтів (показник – Webometrics);

4. Досягнення ЗВО в розрізі 17 Цілей Сталого Розвитку ООН (показник – THE University Impact Rankings);

5. Академічна діяльність (показник – Times Higher Education World University Rankings);

6. Якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників (показник – UniRank);

7. Наукова робота (показник – Ефективність участі ЗВО України в конкурсах наукових проектів (міжнародних і вітчизняних);

8. Навчально-наукова робота (показник – Премії Президента України та Верховної Ради України для молодих вчених);

9. Винахідницька діяльність (показник – Кількість отриманих патентів вченими університету);

10. Привабливість університету для абітурієнтів (показник – Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом).

В академічному рейтингу «Топ 200 Україна» 2023 року Центральноукраїнський національний технічний університет посів 104-те місце.

Це трохи нижче, ніж рік тому (96 місце), але вище, ніж в 2021 році (107 місце).

Як би там не було, в рейтингу «Топ-200 Україна» Центральноукраїнський національний технічний університет утримує позиції найбільш рейтингового закладу вищої освіти Кіровоградської області*.

* – без урахування релокованих університетів, якщо порівнювати також й з університетами, що переїхали до Кропивницького останніми роками внаслідок війни, то Донецький національний медичний університет посідає 98 місце рейтингу «Топ-200 Україна»-2023.

За матеріалами сайту Центру міжнародних проектів «Євроосвіта»