Студентка ЦНТУ – призерка престижного Міжнародного конкурсу наукових робіт


13 червня 2023
Здобувачка освіти І курсу кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету Катерина Шевченко виборола ІІІ місце Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Конкурс відбувся на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Здобувачка освіти І курсу кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету Катерина Шевченко виборола ІІІ місце Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Конкурс відбувся на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – один з найбільших в Україні. Співорганізаторами конкурсу також виступають Міністерство освіти і науки України і Національна комісія Україні у справах ЮНЕСКО, крім цього, підтримку проведенню цього заходу надають заклади освіти Шотландії, Словаччини, Чехії, Казахстану, Латвії, Литви, Польщі.

Конкурс проходить за 11 різними спеціальностями. Зокрема, в секції спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на розгляд журі було подано 57 студентських наукових робіт (від 71 здобувача освіти), автори яких представляли майже чотири десятки закладів вищої освіти.

До фіналу конкурсу, – що проходив онлайн в форматі захисту наукових проектів, – журі допустило 31 студента. Це були представники Центральноукраїнського національного технічного університету; Київського національного університету технологій та дизайну; Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця; Сумського державного університету; Державного торговельно-економічного університету НУ «Чернігівська політехніка»; Херсонського національного технічного університету; Миколаївського національного аграрного університету; Національного університету водного господарства та природокористування; Університету імені Альфреда Нобеля; Національного університету харчових технологій; Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Національного університету «Одеська політехніка»; Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова; Одеського національного морського університету; Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; а також студенти університетів Польщі, Болгарії, Латвії, Швейцарії, США, Чехії, Китаю, Грузії, Литви, Великобританії, Азербайджану, Італії, Греції, Словаччини.

Студентка групи ОО-22 кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Катерина Шевченко представила на конкурс роботу на тему «Управління інноваційним проєктом з переробки відходів тваринного походження» (науковий керівник – доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ, к.е.н. Ольга Пугаченко).

Робота була виконана двома мовами: українською та англійською, а захищала Катерина Шевченко свій проект у фіналі міжнародного конкурсу англійською мовою.

Тема наукової роботи, її виконання, захист проекту були високо оцінені журі конкурсу, тож Катерині Шевченко присуджено призове ІІІ місце Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 2023 року.

Також потрібно відзначити, що студентка кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Катерина Шевченко за результатами свого першого року навчання в університеті має в доробку виступи на трьох науково-практичних конференціях, у тому числі, всеукраїнських та міжнародних, виступ на Науковому форумі «Молодь, право, бізнес: сучасні виклики та перспективи», а також три опубліковані наукові статті.

За інформацією кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ