Акредитовано ще три освітні програми ЦНТУ


28 червня 2023
Напередодні вступної кампанії 2023 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитувало ще три освітні програми Центральноукраїнського національного технічного університету: освітньо-наукову програму «Історія та археологія», освітньо-професійну програму «Будівництво та цивільна інженерія» і освітньо-професійну програму «Кібербезпека».

Напередодні вступної кампанії 2023 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитувало ще три освітні програми Центральноукраїнського національного технічного університету: освітньо-наукову програму «Історія та археологія», освітньо-професійну програму «Будівництво та цивільна інженерія» і освітньо-професійну програму «Кібербезпека».

Акредитація освітніх програм тривала протягом 2022-2023 навчального року.

Освітньо-наукову програму «Історія та археологія» третього освітньо-наукового рівня освіти (доктор філософії, PhD) реалізує кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ. Гарантом ОНП «Історія та археологія» спеціальності 032 «Історія та археологія» виступає завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ, доктор історичних наук, професор Василь Орлик.

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» першого освітнього рівня впроваджується кафедрою будівельних, дорожніх машин та будівництва ЦНТУ. Гарантом ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» є завкафедрою БДМБ, кандидат технічних наук, професор Владислав Настоящий.

Освітньо-професійна програма «Кібербезпека» спеціальності 125 «Кібербезпека» першого освітньо-професійного рівня освіти реалізується кафедрою кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ, гарант ОПП «Кібербезпека» – завкафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор Олексій Смірнов.

Вітаємо гарантів освітніх програм, колективи кафедр, членів робочих груп з акредитації та співробітників багатьох інших підрозділів університету з успішними акредитаціями!

Загалом протягом 2022-23 навчального року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитувало дев’ять освітньо-професійних та освітньо-наукових програм Центральноукраїнського національного технічного університету.

Наразі в нашому навчальному закладі акредитовано 100% освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.

За інформацією Методично-організаційного відділу ЦНТУ