Бухгалтерія


Діяльність підрозділу полягає в забезпеченні ведення бухгалтерського обліку, складанні кошторисів та фінансової звітності університету, здійсненні заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про його фінансовий стан, здійсненні контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Адреса бухгалтерії

пр. Університетський 8, м. Кропивницький, 25006

каб. 205, 207, 209, 211, 213, 216

+380522-55-92-37   

buhgalter@kntu.kr.ua   

Освітні підрозділи

Основні підрозділи