Студентський науковий погляд на екологічні та біологічні проблеми сьогодення


06 липня 2023
ЦНТУ вперше провів Всеукраїнський творчий конкурс студентських наукових робіт «Еколого-біологічні проблеми України та екологічна безпека». Було не просто організувати цей конкурс, визнає завкафедри екології, ОНС та здорового способу життя ЦНТУ Ольга Медведєва, проте набутий досвід та отримані результати, безумовно, варті докладених організаторами та учасниками конкурсу зусиль.

Центральноукраїнський національний технічний університет вперше провів Всеукраїнський творчий конкурс студентських наукових робіт «Еколого-біологічні проблеми України та екологічна безпека». Було не просто організувати цей конкурс, визнає завкафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя ЦНТУ Ольга Медведєва, проте набутий досвід та отримані результати, безумовно, варті докладених організаторами та учасниками конкурсу зусиль.

Конкурс проходив у два етапи: на першому етапі учасники (здобувачі освіти бакалаврського або магістерського рівнів вищої освіти галузі знань 10 «Природничі науки») надавали свої творчі роботи на розгляд експертної комісії; на другому етапі автори найбільш рейтингових за результатами рецензування робіт захищали свої проекти під час підсумкової науково-практичної конференції.

Тематика конкурсних робіт доволі широка: моніторинг довкілля, біотестування, управління природоохоронною діяльністю, технології захисту довкілля, екологія ґрунтів, екологія тварин та рослин, екології мікроорганізмів, екологія людини тощо.

Загалом на Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Еколого-біологічні проблеми України та екологічна безпека» 2023 року було подано 28 студентських наукових робіт від понад 30 здобувачів освіти, які представляли 18 закладів вищої освіти України. Авторів дев’яти найбільш рейтингових конкурсних робіт (відібраних за методом подвійного «сліпого» рецензування) було запрошено на підсумкову науково-практичну конференцію.

До складу конкурсної комісії, що оцінювала студентські наукові творчі роботи, входили науковці Центральноукраїнського національного технічного університету, Державного університету «Житомирська політехніка», Вінницького національного аграрного університету, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації, а також представники підприємств та громадських організацій.

«В такий важкий для України час екологічні проблеми набувають особливої актуальності, – зауважив, відкриваючи підсумкову науково-практичну конференцію, проректор з науково-педагогічної роботи ЦНТУ, професор Андрій Кириченко. – Повномасштабна війна несе, на жаль, жахливі наслідки: тисячі загиблих, руйнація інфраструктури, житла, знищення економіки, масштабна міграція населення. Страждання, яких війна завдає нашому довкіллю, ще не одне десятиліття будуть нагадувати нам та нашим нащадкам про повномасштабне вторгнення. Маємо надію, що цей науковий творчий конкурс сприятиме підготовці фахівців з екології, які відновлюватимуть нашу країну після перемоги».

За результатами попереднього «сліпого» рецензування та онлайн захисту конкурсної роботи конкурсна комісії відзначила наступні студентські доробки:

дипломами І ступеня Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт «Еколого-біологічні проблеми України та екологічна безпека» нагороджено авторів:

Віталій Крижанівський, студент Вінницького національного аграрного університету, тема роботи: «Екотрофічний вплив кальцієвої суміші на ріст і розвиток равликів», науковий керівник – завкафедри екології та ОНС Вінницького національного аграрного університету, д.с.-г.н., професор Олександр Ткачук;

Тетяна Жушман, студентка ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет», тема роботи: «Дослідження впливу мікроорганізмів вермікомпосту на біостійкість термопластичних поліуретанів», науковий керівник – завкафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет», к.т.н., доцент Наталія Мітіна.

Дипломами ІІ ступеня відзначено авторів:

Анастасія Віляда і Віктор Мельніченко, студенти Центральноукраїнського національного технічного університету, тема роботи: «Дослідження можливості використання кавової гущі, що утворюється в закладах громадського харчування», науковий керівник: – завкафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя ЦНТУ, кандидат біологічних наук, доцент Ольга Медведєва;

Яна Муровщик, студентка Центральноукраїнського державного університету ім. Винниченка, тема роботи: «Особливості встановлення ДНК-профілю в молекулярногенетичній експертизі», науковий керівник – доцент кафедри природничих наук та методик їх викладання Центральноукраїнського державного університету ім. Винниченка, кандидат біологічних наук, доцент Марія Боброва.

Повний перелік лауреатів Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт «Еколого-біологічні проблеми України та екологічна безпека» наведено на сторінці конкурсу на сайті ЦНТУ за посиланням https://www.kntu.kr.ua/?view=science&id=100

За інформацією кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя ЦНТУ