Творчий конкурс студентських наукових робіт: 54 претенденти, 15 фіналістів, 4 дипломи І ступеня


23 червня 2023
Економічний факультет Центральноукраїнського національного технічного університету підбив підсумки Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»), який вперше проходив на базі нашого навчального закладу з 13 квітня по 20 червня 2023 року.

Економічний факультет Центральноукраїнського національного технічного університету підбив підсумки Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»), який вперше проходив на базі нашого навчального закладу з 13 квітня по 20 червня 2023 року.

Конкурс студентських наукових робіт «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз» ЦНТУ приймав вперше (організація заходу відбувалась відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України).

Проходив конкурс на базі кафедри аудиту, облік та оподаткування і кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності економічного факультету ЦНТУ. Участь у конкурсі брали здобувачі освіти бакалаврського та магістерського рівнів, які навчаються за освітніми програмами галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Конкурс складався з двох етапів. На першому з них (до 21 травня 2023 року) учасники готували свої творчі наукові роботи та надсилали їх на адресу організаторів. На другому етапі конкурсна комісія вивчала, рецензувала та оцінювала конкурсні роботи.

Очолювали конкурсну комісію, що складалась з 15-ти викладачів та науковців, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Олександр Левченко та декан економічного факультету ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Наталія Шалімова.

Результати конкурсу «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз» було оголошено онлайн під час підсумкової науково-практичної конференції.

Як повідомила відповідальний секретар конкурсу, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Ольга Пугаченко, для забезпечення об’єктивності результатів до рецензування наукових робіт було запрошено науково-педагогічних працівників, роботодавців та експертів галузі з різних університетів, установ та організацій. Також об’єктивність оцінок забезпечувало рецензування за «подвійним сліпим» методом (double-blind review), яке передбачає взаємну анонімність як учасників конкурсу, так й рецензентів. Рецензенти працювали окремо у двох групах: члени конкурсної комісії та фахівці, що виявили бажання стати рецензентом конкурсу. Рейтинг студентських наукових робіт формувався за сумою балів, отриманих від двох груп рецензентів.

Необхідно зазначити, що результати кожного етапу конкурсу оперативно оприлюднювались на офіційній сторінці конкурсу на сайті ЦНТУ (https://ef.kntu.kr.ua/news/creative_competition.html).

На Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз» було подано 45 робіт від 54 здобувачів освіти, що представляли майже 25 закладів вищої освіти України.

До фінальної частини конкурсу було відібрано 15 робіт, що набрали найбільшу кількість балів від рецензентів. Відповідно, авторів цих 15-ти робіт організатори запросили на підсумкову науково-практичну конференцію. Під час конференції студенти захищали свої творчі роботи (захист у формі наукових доповідей) й отримували за це оцінки від представників конкурсної комісії.

Сума усіх балів, отриманих на стадії рецензування та під час захисту-доповіді, визначала місце здобувача в загальному рейтингу.

Переможцями Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз» стали автори чотирьох робіт (відзначені дипломами І ступеня):

«Порівняльний аналіз програмного комплексу «Моя школа» та платформи «Microsoft 365» щодо забезпечення інформатизації управління закладом професійно-технічної освіти» – автор Сергій Сидоренко, (Навчально-науковий інститут публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Полтава), науковий керівник: в.о. завідувача кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Тетяна Сич;

«Договір та форс-мажорні обставини: площина перетину», автори: Сніжана Чорна (Миколаївський національний аграрний університет) і Ольга Федорова (Державний університет «Житомирська політехніка»). Накові керівники: доцент кафедри обліку і оподаткування Юлія Чебан (Миколаївський національний аграрний університет) і професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Людмила Чижевська (Державний університет «Житомирська політехніка»);

«Облік і особливості оподаткування роялті на підприємстві», автор: Тетяна Синя (Львівський національний університет імені Івана Франка), науковий керівник: професор кафедри обліку і аудиту Наталія Струк;

«Гібридні моделі онбордингу персоналу в умовах цифровізації: вітчизняний та зарубіжний досвід», автор: Ксенія Азовцева (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), науковий керівник: завідувач кафедри соціоекономіки та управління персоналом, професор Галина Лопушняк.

Крім цього, дипломами ІІ ступеня відзначено авторів п’яти наукових робіт й дипломами ІІІ ступеня – авторів шести конкурсних робіт.

Серед призерів – представники Центральноукраїнського національного технічного університету Ілля Русол та Валерія Євладенко із науковою роботою на тему «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності фермерських господарств у контексті поглиблення євроінтеграційних процесів» (науковий керівник: доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Ілона Андрощук).

Вони відзначені дипломом ІІ ступеня.

Повний перелік переможців та призерів наведено на сторінці конкурсу на сайті ЦНТУ.

За інформацією економічного факультету ЦНТУ