вчена рада

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishВЧЕНА РАДА

Голова ради – Кропівний Володимир Миколайович
Секретар ради – Каліч Віктор Михайлович
 


Склад Вченої ради


1. Кропівний В.М. - проф., к.т.н., ректор університету, голова Вченої ради.
2.Черновол М.І. - проф., д.т.н., радник ректора, заступник голови Вченої ради.
3. Кириченко А.М. - проф., д.т.н., проректор з науково-педагогічноїроботи.
4. Левченко О.М. - проф., д.е.н., проректор з науковоїроботи.
5. Слонь В.В. - проректор з адміністративно-господарськоїроботи.
6. Шалімова Н.С. - проф., д.е.н., декан економічного факультету.
7. Сало В.М. - проф., д.т.н., декан агротехнічного факультету.
8. Мажара В.А. - доц., к.т.н., декан механіко-технологічного факультету.
9. Яцун В.В. - доц., к.т.н., декан факультету будівництва та транспорту.
10.Тихий А - доц., к.т.н., керівник центру довузівської підготовки
11.Сторожук М.В. - доц., к.т.н., директор Кропивницькогоінженерногофаховогоколеджу ЦНТУ.
12. Рудич М.Л. - директор Світловодського політехнічного фахового коледжу ЦНТУ.
13. Лізунков О.В. - доц., к.т.н., керівник центру заочної та дистанційної освіти.
14.Зайченко В.В. - доц., д.е.н., зав кафедри економіки та підприємництва.
15. Шепеленко І.В. - проф., д.т.н.,професор кафедри експлуатації та ремонту машин.
16. Смірнов О.А. - проф., д.т.н., зав. кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення.
17. Сорокіна А.І. - головний бухгалтер університету.
18. Голуб Д.В. - доц., к.т.н., голова профкому університету.
19. Шаповал Є.О. - голова студпрофкому університету.
20. Філімоніхін Г.Б. - проф., д.т.н., зав. кафедри деталей машин та прикладної механіки.
21. Віхрова Л.Г. - проф., к.т.н.,професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту.
22. Медвєдєва О.В. - доц., к.б.н., зав. кафедриекології,охоронинавколишньогосередовища та здорового способу життя.
23. Жовновач Р.І - проф., д.е.н., зав. кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики.
24.Дідик О.К. -доц., к.т.н., зав.кафедри автоматизації виробничих процесів.
25. Миценко І.М. - проф., д.е.н., зав. Кафедри міжнародних економічних відносин.
26. Орлик В.М. - проф., д.і.н., зав. кафедри археології, історії, інформаційної та 6архівної справи.
27. Свірень М.О. - проф., д.т.н., зав. Кафедри сільськогосподарського машинобудування.
28. Настоящий В.А. - проф., к.т.н., зав. кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва.
29. Сибірцев В.В. - проф., д.е.н., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
30. Мостіпан М.І. - доц., к.б.н., зав. кафедризагальногоземлеробства.
31.Магопець О.А. - доц., к.е.н., зав. кафедриобліку, аудиту та оподаткування.
32. Гречка А.І. - доц., к.т.н., зав. кафедри машинобудування, механотроніки і робототехніки.
33.Смірнов О.О. - к.е.н., керівник методично-організаційного відділу.
34. Сербул О.М. -доц., к.т.н., доцент кафедри автоматизації виробничих процесів.
35. Плєшков П.Г. - проф., к.т.н., зав. кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту.
36. Щельник О.В. - аспірант.
37. Якименко М.С. -доц., к.ф.-м.н., зав. кафедри вищої математики та фізики.
38. Миценко В.І. - доц., к.пед.н., зав. кафедри іноземних мов.
39. Магопець С.О. - доц., к.т.н., зав. кафедри експлуатації та ремонту машин.
40. Андрощук І.О. – к.е.н., зав. відділом аспірантури та докторантури.
41. Бевз О.В. - доц., к.т.н., керівник центру виховної роботи.
42. Ковальов В.О. - доц., доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя.
43.Богатирьов Д.В. - доц., к.т.н.,відповідальний секретар приймальної комісії.
44. Голик О.П. - доц., к.т.н., керівник навчального відділу.
45. Величко Т.В. - начальник відділу кадрів.
46. Євміна В.В. - зав. бібліотекою.
47.Стєннік В.А. - керівник центру підготовки фахівців для зарубіжних країн.
48. Виноградов О.С. - головний редакторгазети «Студентськийвісник».
49.Скерлет Д.А. - голова студентської ради університету.
50. Мельник А.М. - голова студентської радимеханіко-технологічного факультету.
51.Колесник К.Є. - голова студентської радиагротехнічного факультету.
52.Щербина Д.В. -голова студентської радифакультетубудівництва та транспорту.
53.Євладенко В.С. - голова студентської ради економічного факультету.
54.Каліч В.М. - проф., к.т.н., секретар Вченої ради, 050-341-01-94,vmk041954@gmail.com

План роботи Вченої ради

Положення про Вчену раду

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
Рішення Вченої ради


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.