психологічна служба

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishПсихологічна служба

Психолог
Бойко Світлана Володимирівна
Кім. 653в
тел. (0522) (0522) 39-05-71.
e-mail:svboyko18@gmail.com
Базою діяльності психологічної служби є кафедра економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики.
Підпорядковується психологічна служба відповідальному за виховну роботу в університеті Бевзу Олегу Вікторовичу.
Психологічна служба надає свої послуги здобувачам вищої освіти, викладачам та співробітникам університету на безоплатній основі.

Робота з психологом дає можливість:
- пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.);
- навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;
- полюбити себе та життя;
- позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів;
- дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;
- стати впевненим у собі, у своїх силах;
- навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;
- навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів;
- навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;
- дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх;
- сформувати навички ефективного спілкування;
- навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;
- знайти вихід із проблемної ситуації.

Форми роботи та основні принципи організації психологічної служби:
- індивідуальне консультування здобувачів вищої освіти та співробітників. Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. Консультація триває зазвичай 30-40 хвилин. У разі потреби подальшого індивідуального консультування, організовуються зустрічі щотижня, двічі на тиждень, або ж згідно іншого інтервалу, залежно від необхідності. Всі рішення щодо подальшого консультування узгоджуються спільно між клієнтом та психологом. Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації.
On-line консультування. Задати питання психологам та отримати відповідь можна також через електронну пошту svboyko18@gmail.com.
- психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей тощо.
- психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто чинить вплив не лише на особистість, а й на її оточення.
- психопрофілактична робота серед здобувачів вищої освіти - заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.
- просвітницька робота - роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури здобувачів вищої освіти та співробітників. Це відбувається під час:
• зустрічей зі студентськими групами (наприклад, в рамках кураторських годин);
• інформаційних бесід, лекцій та круглих столів психологічного спрямування для здобувачів вищої освіти, кураторів, викладачів та співробітників університету.
Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводиться, зокрема, у формі соціально-психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, певними вміннями та навичками, які дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш ефективним в цілому та використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності. Тренінги відбуваються в рамках кураторських годин, за запитом учасників (здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування, кураторів, викладачів, адміністрації університету), а також з ініціативи психологічної служби (відповідні об’яви розміщуються на сайті університету та дошках оголошень). Домовитися про тренінг можна через електронну пошту, за телефоном або при особистій зустрічі з психологом.


Положення про соціально-психологічну службу ЦНТУ
Положення про булінг
Анкета для опитування про булінг
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЦНТУ
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі вищої освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в університеті та відповідальність осіб, причетних до боулінгу (цькування)

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.