051 Економіка


Фахові вибіркові дисципліни. Освітній рівень МАГІСТР