029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


Фахові вибіркові дисципліни. Освітній рівень МАГІСТР