073 Менеджмент


Фахові вибіркові дисципліни. Освітній рівень МАГІСТР