029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


Фахові вибіркові дисципліни. Освітній рівень БАКАЛАВР.

Web-програмування

Академічна доброчесність

Аналіз інвестиційних проектів

Архітектура ЕОМ

Бізнес-планування

Глобальні проблеми та безпека людського розвитку

Державний апарат України

Документальні джерела інформації та архівна евристика

Документаційне забезпечення діяльності установи

Допоміжні історичні дисципліни

Друга іноземна мова

Економіка та організація інноваційної діяльності

Електронна комерція

Електронний документообіг

Іноземна мова

Інтернет-технології в бізнесі

Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

Інформаційний бізнес

Історія української літератури

Країнознавство

Культура і цивілізація

Культурологія та етнографія

Музеєзнавство

Наукове редагування

Основи підприємництва

Основи психології комерційної діяльності

Основи управлінського консультування

Патентознавство

Політологія

Правознавство та професійна діяльність

Психологія та конфліктологія

Психологія та педагогіка

Референтна та офісна діяльність

Самоменеджмент

Світовий ринок ресурсів, товарів та послуг

Соціологія

Стилістика

Стратегія підприємництва

Стратегія підприємства

Теорія прийняття рішень

Управління персоналом

Управління проектами інформатизації

Французька мова