Економічний факультет


Адреса економічного факультету

пр. Університетський 8, м. Кропивницький, 25006

ауд. 560, 564, 460, 556

+380-522-390-411    +380-522-390-593    +380-522-390-525   
+380-522-390-557
   

economic.faculty.cntu@gmail.com   


  

Шалімова

Шалімова Наталія Станіславівна

Декан економічного факультету

доктор економічних наук, професор

професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування

+380-522-390-464   

nataliia.shalimova@gmail.com   

Ауд. 560

В'юник

В'юник Ольга Володимирівна

Заступник декана з наукової та міжнародної діяльності

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

+380522390525   

alionatkachuk2017@ukr.net   

Ауд. 460

Смірнова

Смірнова Ірина Володимирівна

заступник декана з навчально-методичної роботи

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

+380-522-390-593   

smirnova.iryna@ukr.net   

Ауд. 564

Лисенко

Лисенко Алла Миколаївна

Заступник декана з профорієнтаційної роботи

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

+380-522-390-457   

LysenkoAlla2010@ukr.net   

Ауд. 562

Пугаченко

Пугаченко Ольга Борисівна

Заступник декана з виховної роботи

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

+380-522-390-457   

pugachenkoolga@gmail.com   

Ауд. 562

Горпинченко

Горпинченко Ольга Володимирівна

секретар вченої ради факультету

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

+38-066-795-84-11   

77ov77@ukr.net   

Ауд. 454

Суржок

Суржок Ірина Юріївна

диспетчер економічного факультету

+380-522-390-557   

Ауд. 556

Склад факультету


Підготовка майбутніх професіоналів у сфері економічної діяльності здійснюється за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD) з наступних спеціальностей, спеціалізацій, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм:

Інформаційні, бібліотечна та архівна справа

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 029 Інформаційні, бібліотечна та архівна справа
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Кафедра Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи

Історія та археологія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Історія та археологія
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Історія та археологія
Кафедра Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи

Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Економіка Управління персоналом та економіка праці
Економіка підприємства
Економіка агробізнесу та агротрейдинг
Економічна кібернетика
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Економіка
Кафедра Кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності
Кафедра економіки та підприємництва
Кафедра економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Облік і оподаткування Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
Адміністрування податків та митних платежів
Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Облік і оподаткування
Кафедра Кафедра аудиту, обліку та оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Кафедра Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою
Менеджмент бізнес-організацій
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Менеджмент
Кафедра Кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності
Кафедра міжнародних економічних відносин

Маркетинг

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 075 Маркетинг
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Маркетинг Маркетинг
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Кафедра Кафедра економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
Економіка та організація бізнесу
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Кафедра Кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності
Кафедра економіки та підприємництва

Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Кафедра Кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Міжнародні економічні відносини

Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
Освітньо-наукові програми Доктор філософії (PhD)
Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин
Освітні підрозділи

Основні підрозділи